Konto

Bank Spółdzielczy w Rumi
44 8351 0003 0005 6124 3000 0010
Odbiorca: Dom Wczasowy Rudnik